WhoLoveUmi เว็บไซต์ที่รวบรวมและนำเสนอข่าวสาร เรื่องราว และบทความเกี่ยวกับอนิเมะที่มีลิขสิทธิ์ในประเทศไทย รวมไปถึงบทความที่เกี่ยวข้องเพื่อแฟน ๆ อนิเมะชาวไทยโดยเฉพาะ เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นสื่อกลางในการอำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนช่องทางแก่ผู้ให้บริการเนื้อหาอนิเมะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและพัฒนาสังคมอนิเมะในประเทศไทยให้ดีขึ้น

ติดต่อลงข่าวประชาสัมพันธ์และโฆษณาได้ที่

E-mail : contact@wholoveumi.com
E-mail : wholoveumi@gmail.com